Skip to the main content

Functionarissen

0 FunctionarisFunctionarissen
Resultaten
Clubbestuurslid

Hanneke Andringa-Bouma

Clubbestuurslid

Marion Geluk-van Veen

Activiteitencommissie
Club competitieleider extern, Clubmateriaalbeheerder, Club contactpersoon NBBR, Clubvoorzitter

Niels Hart

Wedstrijdcommissie
Clubbestuurslid

Casper Heerma van Voss

Commissie Public Relations en Communicatie
Clubpenningmeester

Leo de Jong

Kascommissie
Club contactpersoon NBBR, Club TC-lid, Clubbeheerder USS

Roel Kamminga

Wedstrijdcommissie
Club AMP, Club TC-lid, Clubledenadministrateur

Guus Kok

Activiteitencommissie
Club TC-lid

Cor Lagrouw

Club TC-lid, Clubbeheerder USS, Club contactpersoon NBBR

Jan Oskam

Clubsecretaris, Club TC-lid, Clubbeheerder USS, Club contactpersoon NBBR, Clubwebmaster, Clubledenadministrateur

Willem van Oudshoorn

Club TC-lid

Sylvia Versluis

Clubwebmaster, Club contactpersoon NBBR, Clubbestuurslid, Clubmateriaalbeheerder, Club TC-voorzitter, Clubbeheerder USS, Club competitieleider extern

Frits van Zoest

Wedstrijdcommissie